Zachód docenia nasze wyroby meblarskie

Zachód docenia nasze wyroby meblarskie

W zeszłym roku na Zachód wyjechały polskie meble o wartości przeszło sześciu miliardów euro. Oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad sto procent. Wynik jest jeszcze bardziej imponujący, jeśli zestawimy go z latami wcześniejszymi, bowiem w ostatnim dziesięcioleciu wzrost eksportu w tej dziedzinie wyniósł ponad dwa tysiące procent. Oznacza to, że Europa Zachodnia przekonała się na dobre do polskich wyrobów. Potwierdzeniem może być kilka dużych zagranicznych inwestycji w naszym kraju, w wyniku których powstało osiem dużych fabryk meblarskich oraz dwa ogólnoeuropejskie centra logistyczne. Dzięki temu nasz kraj wysuwa się na prowadzenie w tej branży, dystansując odwiecznych potentatów, jakimi były Włochy i Niemcy. Poza samym wzrostem obrotów w meblarstwie, pocieszającym również faktem są powody, dla których w pozostałych krajach Unii Europejskiej wybiera się nasze produkty. Otóż nie chodzi wcale o cenę, bowiem na rynkach zachodnich nasze meble mają je podobne do konkurencji. Okazuje się, że kupujący cenią nasze produkty przede wszystkim za wysoką jakość i walory estetyczne. Nasi projektanci mogą być dumni ze swojej pracy, bowiem prawie osiemdziesiąt procent kolekcji z polskich fabryk to wynik pracy polskich projektantów. Wysoka jakość jest możliwa dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu jak i dzięki dobrej kadrze zarządzającej. Efektem ich działań są niskie koszty produkcyjne, dzięki czemu meble mają przystępną cenę. Warto również odnotować, że na Zachodzie istniej dobrze rozwinięta się sprzedaży naszych produktów, dzięki której można z nimi dotrzeć do każdego.